1.Ang, na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba, pang mga pagpapahalaga,, 2. Ang mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, at, tirahan ay mga halimbawa ng.1.Ang


na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba
pang mga pagpapahalaga,
2. Ang mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, at
tirahan ay mga halimbawa ng.​

Answer:

1. di tamang pagkilos

2. ito ay tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao


Leave a Reply

Your email address will not be published.