1. Ang anak ni Kabesang Tales na nagpaalipin para matubos ang ama mula sa kulungan., A.Huli B. Paulita, C.Pepay D. Sinang1. Ang anak ni Kabesang Tales na nagpaalipin para matubos ang ama mula sa kulungan.


A.Huli B. Paulita
C.Pepay D. Sinang​

Answer:

A. Huli

Explanation:

nagpaalipan siya para matubos ang kanyang ama sa kulunganLeave a Reply

Your email address will not be published.