1. Ang ______________ ay ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. *, paniniwala, gawi o tradisyon, nakikita, manunulat, teksto, 2. Maaaring paniniwalaang mayroon tayo ay paniniwala sa mga nakaugaliang _________________. *, paniniwala, gawi o tradisyon, nakikita, manunulat, teksto, 3. Madalas, ang ating mga paniniwala na mayroon tayo bilang tao ay nag-uugat sa mga bagay na ating _____________, nararamdaman, naririnig, naranasan, at maging sa ating mga obserbasyon sa kapwa tao o sa kapaligiran. *, paniniwala, gawi o tradisyon, nakikita, manunulat, teksto, 4. Sa pamamagitan ng pagsulat ng _________, nailalahad natin ang ating mga paniniwala. *, paniniwala, gawi o tradisyon, nakikita, manunulat, teksto, 5. Ito ay paraan ng ____________ sa pagtatalakay ng anumang akda o teksto. *, paniniwala, gawi o tradisyon, nakikita, manunulat, teksto1. Ang ______________ ay ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. *


paniniwala
gawi o tradisyon
nakikita
manunulat
teksto

2. Maaaring paniniwalaang mayroon tayo ay paniniwala sa mga nakaugaliang _________________. *

paniniwala
gawi o tradisyon
nakikita
manunulat
teksto

3. Madalas, ang ating mga paniniwala na mayroon tayo bilang tao ay nag-uugat sa mga bagay na ating _____________, nararamdaman, naririnig, naranasan, at maging sa ating mga obserbasyon sa kapwa tao o sa kapaligiran. *

paniniwala
gawi o tradisyon
nakikita
manunulat
teksto

4. Sa pamamagitan ng pagsulat ng _________, nailalahad natin ang ating mga paniniwala. *

paniniwala
gawi o tradisyon
nakikita
manunulat
teksto

5. Ito ay paraan ng ____________ sa pagtatalakay ng anumang akda o teksto. *

paniniwala
gawi o tradisyon
nakikita
manunulat
teksto

Sagot:

1. Paniniwala

2.Gawi o Tradisyon

3. Nakikita

4. Teksto

5. ManunulatLeave a Reply

Your email address will not be published.