1. Ang 1 ka minuto, adunay ka segundo, 2. Ang 1 ka oras, adunay __ ka minuto., 3. Ang 1 ka adlaw, adunay ka oras.1. Ang 1 ka minuto, adunay ka segundo


2. Ang 1 ka oras, adunay __ ka minuto.
3. Ang 1 ka adlaw, adunay ka oras.​

Answer:

1. 60 Sec.

2. 60 min.

3. 24 hrs.Leave a Reply

Your email address will not be published.