1.alin sa sumusunod na pangyayari sa florante at laura ang inilalarawan ng saktong itaas1.alin sa sumusunod na pangyayari sa florante at laura ang inilalarawan ng saktong itaas​

Answer:

1.A

2.A

3.D

Explanation:

sorry Po dko Po alam ung dalawa

Tell me if Im wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.