05e205e105e1, Isagawa, GAWAIN 5. AGRI -Panayam, Magsagawa ng on-line na panayam sa mga kakilala mo sa social media, o kaya naman ay mga nasa paligid lamang na nasa gawaing pang-Agrikultura, (magsasaka, mangingisda, maggugubat). Gawing gabay ang kasunod na, format. Isulat ang sagot sa Yellow Paper, PA answer po need ko lng po ngynעסס


Isagawa
GAWAIN 5. AGRI -Panayam
Magsagawa ng on-line na panayam sa mga kakilala mo sa social media
o kaya naman ay mga nasa paligid lamang na nasa gawaing pang-Agrikultura
(magsasaka, mangingisda, maggugubat). Gawing gabay ang kasunod na
format. Isulat ang sagot sa Yellow Paper

PA answer po need ko lng po ngyn ​

gawain hanap buhay magsasaka pag jeepney contrukcion pag bobolkanice


Leave a Reply

Your email address will not be published.