0410, BIC, Ga, Ga, Panuto: Itam, na nasa Hanay B., notbuk., Hanay A, 1. mahirapА
BIC
Ga
Ga
Panuto: Itam
na nasa Hanay B.
notbuk.
Hanay A
1. mahirap​

Answer:

Ano po yan

Explanation:

Wala ka po bang picture?


Leave a Reply

Your email address will not be published.